Kurie teisės aktai reglamentuoja ūkininkų buhalterinės apskaitos tvarkymą?

Atnaujinimo data: 2017-01-17
Registracijos numeris   KD-8667   Vyriausybės 1999-12-01 nutarimas Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės...

Ar gali žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys samdyti kitus gyventojus sezoninių darbų atlikimui?

Atnaujinimo data: 2017-01-13
Registracijos numeris   KD-8668   Darbų atlikimui žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai gali kitus gyventojus įdarbinti...

Kada ir kokius apskaitos dokumentus surašo ūkininkas?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Registracijos numeris   KD-6814 Kai ūkininkas parduoda savo ūkyje išaugintą produkciją ar gyvulius žemės ūkio produkcijos...

Kokius dokumentus, pagrindžiančius turto, žaliavų, medžiagų įsigyjimą, turi turėti ūkininkas?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Registracijos numeris   KD-6818 Įvairių materialinių vertybių įsigijimą, paslaugų gavimą pagrindžia iš tiekėjų gauti PVM...

Kurie rekvizitai turi būti ūkininko apskaitos dokumentuose?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Registracijos numeris   KD-6816 Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ar jai pasibaigus. Apskaitos dokumentuose...