« Grįžti

Kurie rekvizitai turi būti ūkininko apskaitos dokumentuose?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.5] Buhalterinė apskaita ir dokumentai
Registracijos numeris   KD-6816

Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ar jai pasibaigus. Apskaitos dokumentuose turi būti įrašyti šie privalomieji rekvizitai:

1. apskaitos dokumento pavadinimas;

2. ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris arba paso (asmens tapatybės kortelės) numeris ir gyvenamoji vieta;

3. apskaitos dokumento data;

4. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

5. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška, matavimo vnt.

6. asmens ar asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardai arba pirmosios vardų raidės, pavardės, parašai ir pareigos.

Teisės aktai
LRS  LR Žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymas Nr. 3D-266 „DĖL ŪKININKO ŪKIO VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO SU PAPRASTINTĄJA APSKAITOS SISTEMA REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO" II d. 8 p.