Kurie teisės aktai reglamentuoja ūkininkų buhalterinės apskaitos tvarkymą?

Atnaujinimo data: 2017-01-17
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.5] Buhalterinė apskaita ir dokumentai
Registracijos numeris   KD-8667

 

Vyriausybės 1999-12-01 nutarimas Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo".

Ūkininkai gali naudotis apskaitos tvarkymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo".

Apskaitą gali tvarkyti pats žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, jo partneriai, vyriausiasis buhalteris (buhalteris), pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba tokias paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai patys pasirenka buhalterinės apskaitos tvarkymo būdą – taikant dvejybinio įrašo ar paprastojo įrašo būdą.

Išsamesnę informaciją dėl ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo teikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Teisės aktai
LRS  Vyriausybės 1999-12-01 nutarimas Nr. 1333 DĖL ŪKININKO ŪKIO IR GYVENTOJŲ, KURIE NEĮREGISTRAVĘ ŪKININKO ŪKIO VERČIASI INDIVIDUALIA ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
LRS  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymas Nr. 3D-266 DĖL ŪKININKO ŪKIO VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO SUPAPRASTINTĄJA APSKAITOS SISTEMA REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO