« Grįžti

Kada ūkininkas turi registruotis PVM mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2016-10-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.8] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Registracijos numeris   KD-6880

Žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda, jeigu jis:

  1. tiekia prekes arba teikia paslaugas ir bendra atlygio per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) suma yra didesnė kaip 45 000 eurų;
  2. vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta/gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą;
  3.  Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė kalendoriniais metais viršija 14 000 eurų;
  4. vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ laikomi su juo susijusiais kontroliuoja keletą juridinių asmenų bei jo paties ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino kitoje valstybėje narėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) kalendoriniais metais yra didesnė kaip 14 000 eurų;
Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str., 71-1 str.