« Grįžti

Kuriais atvejais ūkininkai praranda teisę gauti kompensacinį PVM priedą?

Atnaujinimo data: 2016-05-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.8] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
[1.8.13.1] Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams...
Registracijos numeris   KD-3733

 

Ūkininkas praranda teisę gauti kompensacinį 6 proc. priedą, jeigu jam atsiranda nors viena iš tokių aplinkybių:

1 fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 125 000 Lt);

2. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio parterių bendra iš kitų valstybių narių per praėjusius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt);

3. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra iš kitų valstybių narių per einamuosius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt);

4. fizinis asmuo ar nors vienas ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir fizinį asmenį, įsteigusį ūkininko ūkį) įsiregistravo PVM mokėtoju;

5. registruotas ūkininko ūkio ar suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas viršija 7 ha;

6. kitos priežastys.

Ūkininkas turi nuolat stebėti savo veiklą ir nustatęs, kad bent viena iš nurodytų aplinkybių bus įvykdyta, turi kreiptis į AVMI, kurios Registre jis buvo įregistruotas, ir pateikti prašymą išregistruoti iš Registro (nuo 2014-05-05 turi pateikti prašymo REG815 formą, kuriame turi užpildyti išregistravimo dalį ir nurodyti išregistravimo priežastis).

Pažymėtina, kad AVMI, nustačiusi kad bent viena iš minėtų aplinkybių yra įvykdyta, tokį fizinį asmenį per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo sekančios po mokesčių administratoriaus atliko tyrimo įforminimo dienos, informuoja apie ketinimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva, nurodo išregistravimo priežastis ir datą, iki kurios galima pateikti papildomą informaciją bei dokumentus.

Ūkininkas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, informuoja apie tai mokesčių administratorių ir pateikia papildomus dokumentus ir/ar argumentus (per Mano VMI, elektroniniu paštu, paštu arba asmeniškai įteikia AVMI).

Jeigu ūkininkas sutinka su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, tai jis apie tai taip pat turi informuoti mokesčių administratorių.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 98 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. VA-26 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA/IŠREGISTRAVIMO IŠ ŪKININKŲ, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA"