« Grįžti

Ar galima atimti visą patirtų išlaidų (įmokų) sumą iš visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų?

Atnaujinimo data: 2016-12-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.1] Bendrosios nuostatos
Registracijos numeris   KD-688

 

Bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų atėmus:

1) neapmokestinamąsias pajamas (GPMĮ 17 str.);

2) pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą (GPMĮ 26 str.);

3) leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu GPMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kainą ir su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusias išlaidas GPMĮ 19 straipsnyje nustatyta tvarka;

5) metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas arba jo dalis (GPMĮ 29 str. nustatytais atvejais), – GPMĮ 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2017 metų pajamų mokesčiu neapmokestinama gyvybės draudimo įmokų suma įmokų ir pensijų įmokų į pensijų fondus suma negali viršyti 2 000 eurų per mokestinį laikotarpį, t. y. gyventojas už atitinkamą mokestinį laikotarpį pradedant 2017 metais galės susigrąžinti ne daugiau kaip 300 Eur (2 000 x 0,15) sumokėto pajamų mokesčio sumą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 16, 21 str.