« Grįžti

Kas ir kaip gali pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata?

Atnaujinimo data: 2016-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.1] Bendrosios nuostatos
Registracijos numeris   KD-682

 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokestiniu laikotarpiu gavę pajamų, apmokestinamų 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, turi galimybę sumažinti šias savo metines apmokestinamąsias pajamas atėmus riboto dydžio (ne daugiau kaip 25 procentus sumos, apskaičiuotos iš visų per mokestinį laikotarpį gautų pajamų atėmus GPMĮ 16 str. 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas) išlaidas.

Nuo 2017 metų pajamų mokesčiu neapmokestinama gyvybės draudimo įmokų suma įmokų ir pensijų įmokų į pensijų fondus suma negali viršyti 2 000 eurų per mokestinį laikotarpį, t. y. gyventojas už atitinkamą mokestinį laikotarpį pradedant 2017 metais galės susigrąžinti ne daugiau kaip 300 Eur (2 000 x 0,15) sumokėto pajamų mokesčio sumą. Bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentų gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Nuo 2014-01-01 iš pajamų iš paskirstytojo pelno gali būti atimamos nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos (apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas) – GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Gyventojas, norėdamas pasinaudoti lengvata – iki gegužės 1 dienos turi pateikti  metinę pajamų  deklaraciją GPM308 ir prie jos pridėti priedo GPM308L formą „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos".

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 16 str. 1 d.