« Grįžti

Ar lengvata taikoma palūkanoms, mokamoms už kreditą, skirtą refinansuoti paskolą gyvenamojo būsto įsigijimui (statybai)?

Atnaujinimo data: 2015-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
Registracijos numeris   KD-5803

 

Refinansavimas – tai procesas, kai paskolos gavėjas sugrąžina turimą paskolą, paėmęs naują. Paskolos gavėjo tikslas yra gauti naują paskolą geresnėmis sąlygomis ir taip sumažinti mokėtinas palūkanas. Po refinansavimo suteikiama nauja paskola, įkeičiant tą patį, kaip ir prieš tai paimtos paskolos atveju, nekilnojamąjį turtą.

1. Kai refinansuojamas banko ar kitos kredito įstaigos suteiktas kreditas:

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) iš banko ar kitos kredito įstaigos jau buvo paėmęs kreditą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti ar buvo sudaręs finansinės nuomos (lizingo) sutartį, tačiau po 2009 m. sausio 1 d. (imtinai) šį kreditą ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį refinansuoja kitas bankas ar kredito įstaiga, tai šio kredito paėmimo ar finansinės nuomos (lizingo) sudarymo data siejama ne su kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties refinansavimo data, o su pirminės kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo data ir pajamų mokesčio lengvata yra taikoma.

2. Kai refinansuojamas įmonės suteiktas kreditas:

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas iš banko, kitos kredito įstaigos paima kreditą, skirtą refinansuoti įmonės suteiktą paskolą gyvenamojo būsto įsigijimui (statybai), tai jis nuo refinansavimo dienos galės naudotis pajamų mokesčio lengvata, jei:

- refinansavimo paskolos tikslas išlieka tas pats – būsto įsigijimas ar statyba, ir

- gyventojas įmokas ir palūkanas už refinansuotą paskolą būstui įsigyti moka tik bankui ar kitai kredito įstaigai, ir

- gyventojo nemokumo atveju, dėl skolų išieškojimo priemonių taikymo sprendžia paskolą suteikęs bankas ar kita kredito įstaiga.

 Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš apmokestinamųjų pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš pajamų galima atimti palūkanas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str.