« Grįžti

Ar palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą būsto apdailos darbams, būsto remontui / rekonstravimui atlikti, buto ir garažo (parkavimo vietos) įsigijimui, sklypo ir namo įsigijimui, taikoma lengvata?

Atnaujinimo data: 2015-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
Registracijos numeris   KD-460

 

Palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą tik būsto apdailos darbams užbaigti, tik būsto remontui ar tik jo rekonstravimui atlikti, pajamų mokesčio lengvata netaikoma.

Jei kreditas suteikiamas būstui įsigyti ir jam remontuoti ir (ar) rekonstruoti, t. y., kai negalima atskirti, kuri kredito dalis bus panaudota būstui įsigyti, o kuri dalis – būstui remontuoti, tai iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų atimamos nuo visos kredito sumos sumokėtos palūkanos.

Gyventojo mokamos palūkanos gali būti atimamos iš jo pajamų, jeigu palūkanos mokamos už būsto jo įsigijimui suteiktą kreditą. Todėl pagal kredito suteikimo atvejus, gyventojas gali pasinaudoti lengvata įskaitant ir tuos atvejus, kai paskola suteikiama namų valdai (su priklausiniais – garažu, parkavimo vieta ir pan.) įsigyti. Bet, palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą vien tik pvz., garažui įsigyti, pajamų mokesčio lengvata netaikoma.

 Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš apmokestinamųjų pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš savo 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių apmokestinamųjų pajamų galės atimti palūkanas, mokamas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), už kuriuos mokamas palūkanas gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų, pasirinktinai.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str.