« Grįžti

Ar palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą žemės sklypui įsigyti, taikoma lengvata?

Atnaujinimo data: 2015-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
Registracijos numeris   KD-466

 

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) paima kreditą žemės sklypui, kurio paskirtis – gyvenamojo būsto statyba, įsigyti ir imasi veiksmų, būtinų norint pradėti gyvenamojo būsto statybą, o vėliau šį kreditą padidina suma, reikalinga gyvenamojo būsto statybai, laikoma, kad paimtas vienas kreditas žemės sklypui įsigyti ir gyvenamajam būstui statyti. Kredito paėmimo data – tai data, kai su banku ar kita kredito įstaiga pasirašoma kredito sutartis dėl žemės sklypo, skirto gyvenamojo būsto statybai, įsigyti suteikimo.

Ar už paimtą kreditą įsigytas žemės sklypas panaudotas pagal paskirtį, t. y. gyvenamojo būsto statybai, atsako gyventojas, pateikdamas teisingus duomenis metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje.

Jeigu kreditas paimamas žemės sklypui, kurio paskirtis - gyvenamojo būsto statyba, įsigyti, o gyvenamasis būstas sklype nėra (nebus) statomas, tai už paimtą kreditą mokamos palūkanos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) , jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš apmokestinamųjų pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš pajamų galima atimti palūkanas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str. 1 d. 3 p.