« Grįžti

Kas turi suteikti kreditą ir kur turi būti įsigytas būstas, kad būtų galima pasinaudoti lengvata?

Atnaujinimo data: 2015-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
Registracijos numeris   KD-449

 

Kreditas turi būti gautas iš banko, kitų kredito įstaigų arba finansų ministro sąraše nurodytų užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 306 patvirtintas Užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės, sąrašas. Šiame sąraše nurodyta Jungtinių Amerikos Valstijų nepelno korporacija „The Baltic-American Enterprise Fund".

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, įsigijęs gyvenamąjį būstą ne Lietuvoje, pasinaudoti lengvata negali.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) , jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš apmokestinamųjų pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš savo 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių apmokestinamųjų pajamų galės atimti palūkanas, mokamas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), už kuriuos mokamas palūkanas gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų, pasirinktinai. 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 306 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ FONDŲ IR VALSTYBINIŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ, KURIŲ DAUGIAU KAIP 50 PROCENTŲ AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PAKETO TURĖTOJAI YRA UŽSIENIO VALSTYBIŲ VYRIAUSYBĖS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO"