Kokia būsto kredito lengvatos taikymo tvarka sutuoktiniams, kai būsto kreditą sutuoktiniai yra paėmę kiekvienas atskirai arba abiejų vardu?

Atnaujinimo data: 2015-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
Registracijos numeris   KD-7224

Jeigu iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) kreditas gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti paimtas arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryta vieno iš sutuoktinių vardu ir įvykdytos kitos būsto kredito lengvatos taikymo sąlygos, palūkanas (jų dalį), sumokėtas už paimtą būsto kreditą ar sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį, gali atimti ir kitas sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, kad kreditas paimtas ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryta ne jo vardu, jei savo vardu jis nėra paėmęs kito kredito gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti, taip pat nėra sudaręs kitos finansinės nuomos (lizingo) sutarties arba yra paėmęs tokį kreditą ar sudaręs tokią finansinės nuomos (lizingo) sutartį, tačiau iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių metų metinių pajamų nusprendė atimti už sutuoktinio paimtą būsto kreditą ar sudarytą gyvenamojo būsto (lizingo) sutartį sumokėtas palūkanas (jam tenkančią jų dalį).

Jeigu abu sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) yra sudarę kredito sutartį gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį, t. y. kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį sudarę abiejų vardu, už kurią sumokėtas palūkanas jie iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų:

- ir nėra sudarę kitų kredito sutarčių gyvenamajam būstui įsigyti ar pastatyti arba kitų gyvenamojo būsto finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, už kuriuos sumokėtas palūkanas sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių pajamų, jie iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių metų metinių pajamų gali atimti palūkanas (jų dalį), sumokėtas už abiejų vardu paimtą būsto kreditą ar sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį,

- ir yra sudarę kitų kredito sutarčių gyvenamajam būstui įsigyti ar pastatyti arba kitų finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, už kuriuos sumokėtas palūkanas sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių pajamų, jie iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių pajamų gali atimti palūkanas, mokamas už vieną iš kreditų (jo dalį) arba finansinės nuomos (lizingo) sutarčių (jos dalį), už kuriuos sumokėtas palūkanas sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių pajamų, pasirinktinai.