« Grįžti

Kokia turi būti kredito paskirtis, kad už jį mokamoms palūkanoms būtų taikoma lengvata?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
Registracijos numeris   KD-484

 

Lengvata taikoma, jeigu kreditas paimtas: būstui pirkti / statyti; būstui pirkti ir apdailos darbams užbaigti; būsto ir garažo / parkavimo vietai įsigyti; žemės sklypui kartu su gyvenamuoju namu, t. y. namų valdai įsigyti arba žemės sklypui, skirtam gyvenamojo būsto statybai, įsigyti.

Svarbu. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas paima kreditą žemės sklypui, kurio paskirtis – gyvenamojo būsto statyba, įsigyti ir vėliau šį kreditą žemės sklypui padidina papildoma suma, reikalinga gyvenamojo būsto statybai, tai laikoma, kad paimtas vienas kreditas žemės sklypui įsigyti ir gyvenamajam būstui statyti. Kredito paėmimo data - tai data, kai su kredito įstaiga pasirašoma sutartis dėl kredito žemės sklypui, skirtam gyvenamojo būsto statybai, įsigyti suteikimo.

Taip pat gyventojas lengvata galės naudotis ir tuo atveju, kai kreditas paimtas sodo nameliui įsigyti, jeigu sodo namelis bus naudojamas kaip gyvenamasis namas.

Kiekvienu atveju, sprendžiant, ar gyventojas turi teisę pasinaudoti GPMĮ 21 str. 1 d. 3 p. numatyta lengvata, turėtų būti vertinamos konkrečios aplinkybės, tokios kaip pastato naudojimo tikslas, to pastato faktiškas panaudojimas, tinkamumas nuolat gyventi, paskolos gavėjo ir jo šeimos narių deklaruota gyvenamoji vieta.

Jei įvertinus minėtas bei kitas reikšmingas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad įsigyjamas būstas (šiuo atveju sodo namelis), kuris naudojamas kaip gyvenamasis, neatsižvelgiant į viešajame registre nurodytą jo paskirtį, gyventojas turi teisę pasinaudoti GPMĮ 21 str. 1 d. 3 p. numatyta lengvata.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) , jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš apmokestinamųjų pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš pajamų galima atimti palūkanas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str.