« Grįžti

Kurie asmenys gali pasinaudoti lengvata ir atimti palūkanas iš apmokestinamųjų pajamų už kreditą gyvenamąjam būstui įsigyti?

Atnaujinimo data: 2015-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
Registracijos numeris   KD-445

 

Nuolatinis  Lietuvos gyventojas 2009 metų ir   vėlesniais mokestiniais  laikotarpiais  iš pajamų gali atimti palūkanas   už vieną  paimtą  kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam   būstui statyti  ar  įsigyti  arba palūkanas už vieno  gyvenamojo   būsto finansinę  nuomą  (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis  susitarimas  dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti   ar įsigyti  paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba  finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos  gali būti atimamos visą kredito ar finansinės   nuomos (lizingo)  sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į  Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš  apmokestinamųjų  pajamų   atimamų gyventojo  patirtų  išlaidų sumai nustatytus apribojimus.   Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) buvo paėmęs  daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui   (būstams) statyti  ar  įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau  kaip   vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto  (būstų) finansinės nuomos (lizingo), tai  iš savo 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti palūkanas, mokamas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), už kuriuos mokamas palūkanas gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų, pasirinktinai.
Gyventojas, gavęs kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti bei pats mokantis už jį palūkanas, iš savo apmokestinamųjų pajamų gali atimti visą per atitinkamą mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėtų palūkanų sumą. Jeigu kreditas gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti yra paimtas vieno iš sutuoktinių vardu, o palūkanas moka kitas sutuoktinis, tai sumokėtas palūkanas už paimtą kreditą iš savo gautų metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti ir tas kitas sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, kad kreditas gautas ne jo vardu.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str.