« Grįžti

Kokiais atvejais GPM lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas netaikoma?

Atnaujinimo data: 2015-12-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.4] Gyvybės draudimo įmokos
Registracijos numeris   KD-495

 

Lengvata netaikoma:

- nenuolatiniams Lietuvos gyventojams;

- nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad pasibaigus sutarties galiojimo terminui (t. y. ne apdraustojo mirties atveju) draudimo išmoka išmokama trečiojo asmens naudai (pavyzdžiui, kredito įstaigos naudai už kreditą būstui įsigyti);

- kai yra išankstiniai įsipareigojimai dėl gautos draudimo išmokos naudojimo, kai draudimo išmoka mokama trečiojo asmens naudai (pavyzdžiui, kredito įstaigos naudai už kreditą būstui įsigyti);

- nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka mokama tik įvykus draudžiamajam įvykiui;

- nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas su draudimo bendrovėmis, kurios yra įregistruotos ar kitaip organizuotos tikslinėse teritorijose;

- iki 2015-12-31-nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas po 2004-05-01 su draudimo veiklą vykdančiomis įmonėmis, įregistruotomis ar kitaip organizuotomis valstybėse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės narės.  Nuo 2016-01-01 -nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas po 2004-05-01 su draudimo veiklą vykdančiomis įmonėmis, įregistruotomis ar kitaip organizuotomis valstybėse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės narės ir kurios nėra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybės narės (šios  nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas).

- tuo atveju, kai gyventojas pats draudžiasi gyvybės draudimu ir moka įmokas, kad gautų pensijų anuitetą.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str. 1 d. 1 p., 6 d.
LRS  LR Finansų ministro 2001-12-22 įsakymas Nr. 344 „DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO"