« Grįžti

Kurias draudimo įmokas galima atimti iš apmokestinamųjų pajamų?

Atnaujinimo data: 2016-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.4] Gyvybės draudimo įmokos
Registracijos numeris   KD-497

 

Gyvybės draudimo įmokas iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti tie asmenys, kurie turėjo teisę pasinaudoti lengvata ir faktiškai mokėjo tokias įmokas.

Iš apmokestinamųjų pajamų gyventojas gali atimti visą per mokestinį laikotarpį (per kalendorinius metus), sumokėtų įmokų sumą, jei įmokų mokėjimo momentu, gyvybės draudimo sutartyje naudos gavėjais buvo nurodyti:

- pats gyventojas,

- gyventojo sutuoktinis,

- gyventojo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje),

- iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

- iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia).

Kai įmokas pagal gyvybės draudimo sutarties sąlygas moka ne vienas, o keli gyventojai (abu tėvai, įtėviai ar keli teismo paskirti globėjai (rūpintojai)), kiekvienas iš jų gali pagal gyvybės draudimo sutartį jo sumokėtų draudimo įmokų sumą, neviršijančią GPMĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyto dydžio, atimti iš metinių pajamų.

Pavyzdžiai

1. Tarkime, kad pagal gyvybės draudimo sutartį vyras (draudėjas) sutuoktinės naudai moka įmokas. Šiuo atveju sumokėtas įmokų sumas, neviršijančias GPMĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyto dydžio, iš savo metinių pajamų galės atimti vyras (draudėjas).

2. Tarkime, kad pagal gyvybės draudimo sutartį vyras sutuoktinės naudai įmokas moka dalimis jis pats ir sutuoktinė. Šiuo atveju sumokėtas įmokų sumas, neviršijančias GPMĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyto dydžio, iš savo metinių pajamų kiekvienas sutuoktinis galės atimti faktiškai jo per metus sumokėtą įmokų dalį.

Pagal gyvybės draudimo sutartį mokamos draudimo įmokos neatimamos iš apmokestinamųjų pajamų tuo atveju, kai naudos gavėjas – buvęs sutuoktinis.

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2017 metų pajamų mokesčiu neapmokestinama gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 2 000 eurų per mokestinį laikotarpį, t. y. gyventojas už atitinkamą mokestinį laikotarpį pradedant 2017 metais galės susigrąžinti ne daugiau kaip 300 Eur (2 000 x 0,15) sumokėto pajamų mokesčio sumą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str. 1 d. 1 p.