« Grįžti

Kurioms gyvybės draudimo sutartims taikoma lengvata?

Atnaujinimo data: 2015-12-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.4] Gyvybės draudimo įmokos
Registracijos numeris   KD-509

 

Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta draudimo išmoką išmokėti ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui.

Ji taikoma ir tuo atveju, kai pagal gyvybės draudimo sutartį mokamos papildomos investicinės įmokos ar papildomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų, ligos ir pan.

Lengvata taikoma draudimo sutartims, sudarytoms su Lietuvos draudimo bendrovėmis, o taip pat ir toms, kurios sudarytos su užsienio valstybėse įsteigtomis draudimo veikla užsiimančiomis įmonėmis, tačiau:

- jeigu sutartis sudaryta iki 2004-04-30, tai užsienio valstybės įmonė negali būti įregistruota ar kitaip organizuota tikslinėje teritorijoje (šių teritorijų sąrašą tvirtina finansų ministras);

- iki 2015-12-31 - jeigu sutartis sudaryta po 2004-05-01, tai užsienio valstybės įmonė gali būti įregistruota ar kitaip organizuota tik Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje; nuo 2016-01-01 - jeigu sutartis sudaryta po 2004-05-01, tai užsienio valstybės įmonė gali būti įregistruota ar kitaip organizuota tik Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje (taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str. 1 d. 1 p.
LRS  LR finansų ministro 2001-12-22 įsakymas Nr. 344 „DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO"