« Grįžti

Kas gali pasinaudoti lengvata už studijas ar už profesinį mokymą?

Atnaujinimo data: 2015-04-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.5] Įmokos už studijas ar profesinį mokymą
Registracijos numeris   KD-511

Lengvata gali pasinaudoti tik nuolatinis Lietuvos gyventojas, t. y. gyventojas, kuris:

- tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba

- kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta tą mokestinį laikotarpį yra veikiau Lietuvoje negu užsienyje, arba

- kuris tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis išbuvo 183 ar daugiau dienų.

Iš metinių pajamų už profesinį mokymą ar studijas sumokėtas įmokas gali atimti pats besimokantysis ar studijuojantysis.

Jei besimokantysis ar studijuojantysis nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba negali pasinaudoti lengvata, tai už studijas sumokėtas įmokas gali atimti ir jo tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, ir (arba) sutuoktinis.

Besimokantysis ar studijuojantysis negali pasinaudoti lengvata, kai negauna jokių pajamų, gauna nepakankamai apmokestinamųjų pajamų, gauna tik neapmokestinamąsias pajamas, gauna pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą ir/ar gauna pajamas, apmokestinamas 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str.