« Grįžti

Kas gali iš apmokestinamųjų pajamų atimti už kompiuterį ir/ar internetą sumokėtas sumas?

Atnaujinimo data: 2010-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.6] Išlaidos kompiuterio įsigijimui ir/ar interneto prieigos...
Registracijos numeris   KD-624

 

Lengvata gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, t. y. gyventojas, kuris:

- mokestiniu laikotarpiu yra gavęs apmokestinamųjų pajamų, nuo kurių apskaičuotas ir sumokėtas į biudžetą pajamų mokestis,

- tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba

- kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta tą mokestinį laikotarpį yra veikiau Lietuvoje negu užsienyje, arba

- kuris tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis išbuvo 183 ar daugiau dienų.

Atkreipti dėmesį, kad lengvata gali pasinaudoti tik tas asmuo, kuris patyrė išlaidas (kurio duomenys nurodomi kompiuterio pirkimo sutartyje ar PVM sąskaitoje faktūroje).

2009 metais ir vėliau įsigytam asmeniniam kompiuteriui pajamų mokesčio lengvata netaikoma. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais galės iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų atimti tik sumokėtas kainos dalis (be palūkanų) už 2004–2008 metais pagal lizingo sutartį įsigytą asmeninį kompiuterį.

Be to, lengvata taikoma tik 2004–2008 metais įsigytam vienam asmeninio kompiuterio vienetui. Antram gyventojo įsigytam asmeninio kompiuterio vienetui lengvata netaikoma.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str. 1 d. 5 p.