Kada, kam ir kokiu būdu teikiama metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.4] Pajamų deklaravimas
[1.4.13.2.3] Deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymas, pateikimas...
[1.17.1] Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-7035

 

Deklaracija GPM308 forma turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 dienos, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, privalo pateikti deklaraciją ir mokėtiną pajamų mokestį sumokėti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos.

Deklaracija su priedais AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:

1. elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema,

2. įteikta tiesiogiai AVMI darbuotojui,

3. atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Deklaraciją galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, su kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos):

1. Deklaruojant  2012 m. mokestinių laikotarpių gyventojų gautas pajamas ar tikslinant šių mokestinių laikotarpių mokesčių administratoriui pateiktus duomenis, nuolatinio Lietuvos gyventojo pasirinkimu turi būti teikiama:

1.1. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų 01 versija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96, arba

1.2. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų (išskyrus GPM308M priedo „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius" formą) 02 versija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. VA-77.

2. Deklaruojant 2013 m. mokestinio laikotarpio gyventojų gautas pajamas ar tikslinant šio mokestinio laikotarpio mokesčių administratoriui pateiktus duomenis, turi būti teikiama metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų 02 versija.

3. Deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių gautas pajamas, taip pat tikslinant 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį mokesčių administratoriui pateiktus duomenis turi būti teikiama metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų 03 versija.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" I d. 3-5 p., V d.