« Grįžti

Kaip nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio turimai žemei nustatytas EDV dydis, turi įrašyti jį į metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą?

Atnaujinimo data: 2015-01-14
Ši informacija skelbiama:
[1.4.13.2.3] Deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymas, pateikimas...
Registracijos numeris   KD-7117

 

Deklaracijos GPM308 34 laukelyje turi būti įrašomas skaičiais gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV), apskaičiuotas, vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. EDV skaičius neapvalinimas.

Pavyzdžiui, nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio žemės ūkio veiklą, 2014 metais turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis buvo 5 EDV. 2015 m. liepos mėnesį gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis sumažėjo iki 1 EDV. Tokiu atveju gyventojas, teikdamas 2015 mokestinio laikotarpio deklaraciją, deklaracijos 34 laukelyje turi įrašyti skaičių, kuris atitinka EDV dydį, apskaičiuotą už 2014 metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė paskelbta 2015 metų sausio 30 d.), t. y. 5 EDV.

Kai gyventojas neturi apskaičiuoto EDV, taip pat, deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 34 laukelis neužpildomas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 145 p.