Kaip patikslinti jau pateiktą mokesčių administratoriui GPM308 deklaraciją?

Atnaujinimo data: 2015-01-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.13.2.3] Deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymas, pateikimas...
Registracijos numeris   KD-7040

Deklaracija tikslinama nuolatinio Lietuvos gyventojo iniciatyva ir/ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją už einamuosius ir praėjusius penkerius metus.

Kai mokesčių administratoriui pateikiama deklaracija, kurios 1 laukelyje mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, atsižvelgus į tai, kad nėra galimybės identifikuoti asmens, kurio deklaracija pateikta, pagal deklaracijoje nurodytą gyvenamosios vietos adresą nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas pateikti visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą pateikti deklaraciją, privalo Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą deklaraciją ir reikalingus jos priedus per nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui.

Kai deklaracijoje ar jos prieduose nustatoma kitų klaidų (neatitikimų), nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas ištaisyti klaidas (neatitikimus) ir patikslintą visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus pateikti mokesčių administratoriui.

Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui tikslinant deklaraciją yra reikalinga mokesčių administratoriui pateiktos deklaracijos kopija, dėl jos gavimo jis gali kreiptis į AVMI.

Teisės aktai
LRS  Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" XVI d.