« Grįžti

Kurios dienos valiutų kursu turi būti deklaruojamos pajamos bei nuo jų sumokėtas pajamų mokestis?

Atnaujinimo data: 2015-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.13.2.3] Deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymas, pateikimas...
Registracijos numeris   KD-6171

 

Užsienio valstybėje 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos turi būti nurodomos eurais pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs 2015 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.

Užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma turi būti nurodoma eurais pagal Europos centrinio banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį (2015 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu), kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs:

- pajamų faktinio gavimo dieną – kai mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas prie pajamų šaltinio;

- užsienio valstybėje pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimo dieną – kai pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį užsienio valstybėje sumokėjo pats nuolatinis Lietuvos gyventojas;

 - paskutinę mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) dieną – kai pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuojamas (mokamas) periodiškai, taip pat kai nėra galimybių nustatyti mokesčio sumokėjimo užsienio valstybėje datos (pvz., kai užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintoje pažymoje apie toje valstybėje gautas pajamas ir nuo jų išskaičiuotą ar sumokėtą pajamų mokestį arba jam tapatų mokestį nenurodyta tiksli mokesčio sumokėjimo data).

Europos centrinio banko nustatyti valiutų kursai (santykiai).