Ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo deklaruoti ne per nuolatinę bazę iš šaltinio Lietuvoje gautas pajamas, nuo kurių jis pats privalo sumokėti pajamų mokestį Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2015-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.2] Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra...
Registracijos numeris   KD-37

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, ne per nuolatinę bazę iš šaltinio Lietuvoje gavęs pajamų, nuo kurių jis pats privalo sumokėti pajamų mokestį, tokias pajamas ne vėliau kaip per 25 dienas nuo jų gavimo dienos pats arba per įgaliotą asmenį privalo deklaruoti mokesčių administratoriui pateikdamas Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą (ši forma ir jos pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d.  įsakymu Nr. V-46 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" ).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 31 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymas Nr. V-46 „DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 4 p.