Kaip apmokestinamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo neindividualios veiklos Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto ir Lietuvoje privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.2] Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra...
Registracijos numeris   KD-3155

 

Pagal GPMĮ kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš gyventojo gautų tokio daikto pardavimo pajamų atėmus tokio daikto įsigijimo kainą ir su šio daikto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas parduoda Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą ir Lietuvoje privalomai registruotiną kilnojamąjį daiktą, ir nuo jam išmokamos visos pajamų sumos (o ne tik nuo apmokestinamųjų pajamų sumos) išskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas mokesčių administratoriui gali pateikti Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 formą ir Pateiktų dokumentų aprašo FR0465 formą (patvirtintą VMI prie FM viršininko 2003 m. sausio 24 d.  įsakymu Nr. V-21 „Dėl prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių") ir susigrąžinti į Lietuvos Respublikos biudžetą permokėtą pajamų mokestį.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 19 str. 1 d.