« Grįžti

Kokios nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos priskiriamos ne per nuolatinę bazę gautoms pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kaip jos apmokestinamos?

Atnaujinimo data: 2015-12-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.2] Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra...
Registracijos numeris   KD-3149

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, yra:

1) palūkanos, gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, Lietuvos vienetų, užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvoje ir iš kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje,

2) pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai), gautos iš Lietuvos vienetų,

3) išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, gautos iš Lietuvos vienetų,

4) honoraras, gautas iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, Lietuvos vienetų, užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvoje ir iš kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

Honoraro sąvoka apima atlyginimus, mokamus už teisę naudotis kūriniu ar jo gretutinėmis teisėmis, už teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu ar franšize bei atlyginimus už informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how) ir kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus. Honoraras yra pajamos, kurias gyventojas gauna ne už atliekamą veiklą (pvz., už kūrinio perleidimą ar jo atlikimą), bet už minėtų teisių (t.y. teisių naudotis kūriniu, gretutinėmis teisėmis, pramoninės nuosavybės objektu ir pan.) suteikimą,

5) pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį Lietuvoje esančio daikto nuomą, gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, Lietuvos vienetų, iš užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvoje ir iš kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje,

6) su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos  už veiklą Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t.y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos,

7) sporto veiklos ir atlikėjų veiklos pajamos už veiklą Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t.y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos, ir nesvarbu, ar toks asmuo jas išmokėjo tiesiogiai sportininkui ar atlikėjui, ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko ar atlikėjo vardu,

8) pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje teisiškai registruotiną kilnojamąjį daiktą, neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t.y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos.

9) pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t.y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos,

10) kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus, gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, Lietuvos vienetų, iš užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvoje ir iš kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

Palūkanos, pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai), išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, honoraras, pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį Lietuvoje esančio daikto nuomą, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, sporto veiklos bei atlikėjų veiklos pajamos, pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje teisiškai registruotiną kilnojamąjį daiktą ir pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą (išskyrus pajamas, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu) apmokestinamos taikant GPMĮ 6 straipsnyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pastaba: nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, apmokestinamos vadovaujantis GPMĮ nuostatomis kartu atsižvelgiant į taikomų dvigubo pajamų apmokestinimo išvengimo sutarčių, Lietuvos sudarytų su atitinkamomis užsienio valstybėmis, nuostatas.

Išsamią informaciją apie nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje apmokestinimą ir deklaravimą galima rasti  leidinyje.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str.