« Grįžti

Kurios nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gali būti neapmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.2] Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra...
Registracijos numeris   KD-3150

 

Pagal GPMĮ 17 str. 1 dalį neapmokestinamos tokios nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos:

1) Palūkanos, kurių bendra suma neviršija 500 Eur (2015 m. – 3 000 Eur, 2014 m. – 10 000 Lt) per mokestinį laikotarpį, gautos už (GPMĮ 17 str. 1 d. 20 punktas):

  • indėlius iš Lietuvos komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d.;
  • Lietuvos vienetų ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus darbdavio išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius darbdavys moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), jeigu tokie vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 m. sausio 1 d.;

Svarbu: Taikant šią lengvatą atsižvelgiama ir į kitose užsienio valstybėse gautas palūkanas už indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie įsigyti nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pastaba: palūkanos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

2) nuo 2018-01-01 palūkanos, kurių bendra suma neviršija 500 Eur per mokestinį laikotarpį, gautos už (GPMĮ 17 str. 1 d. 20-2 punktas):

  • vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka;
  • už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka.

3) Palūkanos, gautos iš Lietuvos įmonių gautos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus darbdavio išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius darbdavys moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie ne nuosavybės vertybiniai popieriai (GPMĮ 17 str. 1 d. 201 punktas):

  • įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir
  • pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių vertybinių popierių išleidimo dienos.

4) Palūkanos, gautos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. (GPMĮ 17 str. 1 d. 21 punktas).

5) Palūkanos, gautos už Lietuvos komerciniuose bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d. (GPMĮ 17 str. 1 d. 22 punktas).

Pagal GPMĮ 17 str. 1 dalį neapmokestinamos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos:

1. gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą (įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju daiktu pripažįstamas pagal įstatymus), kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, jeigu toks daiktas buvo išlaikytas nuosavybėje ne mažiau kaip trejus metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn,

2. gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn anksčiau negu prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus būstą ir jam priskirtą žemę), jeigu toks daiktas buvo įsigytas iki 2011-01-01 ir 2010-12-11 nebuvo priskirtas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtui,

3. gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus būstą su jam priskirta žeme), jeigu toks daiktas buvo įsigytas po 2011-01-01 ir išlaikytas nuosavybėje ne trumpiau kaip penkerius metus,

4. gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn iki 2011-01-01 įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris 2010-12-11 buvo laikomas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtu, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn praėjus ne mažiau kaip penkeriems metams nuo jo įsigijimo,

5. gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip dvejus metus ir šios pajamos per vienerių metų laikotarpį buvo panaudotos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, įsigijimui.

Pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 5 punktą pajamų mokesčiu neapmokestinamos kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus.   

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d.