« Grįžti

Nuo kurių nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, pajamų mokestis yra išskaičiuojamas jas išmokant?

Atnaujinimo data: 2015-11-30
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.2] Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra...
Registracijos numeris   KD-3154

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę iš šaltinio Lietuvoje gautoms pajamoms (išskyrus pajamas, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu), nuo kurių pajamų mokestis išskaičiuojamas jas išmokant (t.y. A klasės pajamoms) priskiriamos tokios pajamos:

- pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) ir metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, gautos iš Lietuvos vieneto,

- palūkanos ir honoraras, gautas iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje,

- pajamos už Lietuvoje esančio nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą, kurios gautos iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje,

- su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos už veiklą Lietuvoje, gautos iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę,

- sporto veiklos pajamos ir atlikėjo veiklos pajamos už veiklą Lietuvoje, gautos iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę Lietuvoje,

- pajamos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, gautos iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje,

-  pajamos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, kai tokios pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas nuo aukščiau nurodytų ne per nuolatinę bazę gautų A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, pajamų mokesčio pats neturi mokėti, kadangi pajamų mokestį išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą perveda tokias pajamas jam išmokantis asmuo Lietuvoje.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str.