« Grįžti

Kada, kam ir kokiu būdu nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti deklaraciją FR0459?

Atnaujinimo data: 2016-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.3.1] FR0459
Registracijos numeris   KD-176

Deklaraciją FR0459 forma nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti ir mokėtiną pajamų mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėti ne vėliau kaip per 25 dienas nuo B klasės pajamų gavimo dienos.

Deklaraciją mokesčių administratoriui gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamas, ar jo įgaliotas asmuo. Kai deklaraciją už nenuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, prie popieriniu būdu teikiamos deklaracijos turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Deklaracija mokesčių administratoriui gali būti pateikta tokiais būdais:

1. tiesiogiai įteikta AVMI darbuotojui;

2. pateikta elektroniniu būdu per EDS;

3. atsiųsta paštu.

Deklaruodamas už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą ir už privalomą teisiškai registruoti Lietuvoje kilnojamąjį daiktą gautas pajamas, nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi turėti tokio daikto įsigijimo kainą ir parduodant ar kitaip perleidžiant nuosavybėn tokį daiktą sumokėtų sumų, kurios teisės aktuose nustatytos kaip privalomi mokėjimai, patvirtinančius dokumentus. Tikrinant deklaraciją, iškilus neaiškumams mokesčių administratorius turi teisę paprašyti pateikti tokius dokumentus.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymas Nr. V-46 „DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 5, 20 p.