« Grįžti

Kokia tvarka pildoma deklaracija FR0459 ?

Atnaujinimo data: 2016-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.3.1] FR0459
Registracijos numeris   KD-178


Deklaracija FR0459 forma  užpildoma tokia tvarka:

1. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruoja ne per savo nuolatinę bazę Lietuvoje gautas tik vienos rūšies B klasei priskiriamas pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautas iš vieno asmens, tai jis turi užpildyti tik vieną deklaracijos lapą;

2. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruoja ne per savo nuolatinę bazę Lietuvoje gautas kelių rūšių B klasei priskiriamas pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, arba tos pačios rūšies B klasei priskiriamas pajamas, gautas iš skirtingų asmenų, tai jis turi užpildyti ne tik deklaracijos pagrindinį lapą, bet ir jos papildomus lapus FR0459P. Tokiu atveju deklaracija turi būti užpildoma taip:

2.1. deklaracija turi būti užpildoma iki 24 laukelio (imtinai),

2.2. toliau turi būti užpildomi deklaracijos papildomi lapai (viename deklaracijos papildomame lape gali būti deklaruojamos dviejų rūšių B klasei priskiriamos pajamos arba tos pačios rūšies B klasei priskiriamos pajamos, gautos iš dviejų skirtingų asmenų),

2.3. turi būti baigiama užpildyti deklaracija.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymas Nr. V-46 „DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 8 p.