« Grįžti

Kurias pajamas nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo nurodyti deklaracijoje FR0459?

Atnaujinimo data: 2016-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.3.1] FR0459
Registracijos numeris   KD-180

 

Pagal GPMĮ nuostatas nenuolatinis Lietuvos gyventojas FR0459 formos deklaracijoje turi deklaruoti:

1. iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje už veiklą Lietuvoje gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, sporto veiklos pajamos ir atlikėjo veiklos pajamos;

2. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje už Lietuvoje esančio nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą gautos pajamos;

3. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą (įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus), kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, kuris yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje ir kuris buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;

4. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos:

4.1. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš dešimt metų iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, išskyrus 4.2, 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą,

4.2. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip dvejus metus, ir šios pajamos per vienerių metų laikotarpį nebuvo panaudotos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam gyvenamajam būstui, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, įsigyti,

4.3. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus 4.4.2 papunktyje nurodytą gyvenamąjį būstą), jeigu toks daiktas buvo įsigytas iki 2011-01-01 ir 2010-12-11 nebuvo priskirtas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtui – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais,

4.4. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn iki 2011-01-01 įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris 2010-12-11 buvo laikomas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtu, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nepraėjus penkeriems metams nuo įsigijimo – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymas Nr. V-46 „DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 4 p.