« Grįžti

Kada nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis?

Atnaujinimo data: 2016-08-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.3.3] GPM309
Registracijos numeris   KD-8503

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus ir tik pačiam gyventojui pateikus metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 forma).

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės).

1. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nėra nustatytas ribotas darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygis (t. y. kuris neturi teisės į didesnį mėnesio NPD), taikytino MNPD sumą apskaičiuoja pagal formulę:

1.1. kai su darbo santykiais susijusios pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautos 2016 metais:

MNPD = 2400 (Eur) – 0,34 x (GMP (Eur) – dvylika minimalios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių (Eur)

GMP – gyventojo metinių pajamų suma, nurodyta deklaracijos 14 laukelyje;

1.2. kai su darbo santykiais susijusios pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautos 2015 metais:

MNPD = 1992(Eur) – 0,26 x (GMP (Eur) – 3480 (Eur)

1.3. kai su darbo santykiais susijusios pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautos 2014 metais:

MNPD = 6840 (Lt) – 0,26 x (GMP (Lt) – 12000 (Lt)

1.4. kai su darbo santykiais susijusios pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautos 2013 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais:

MNPD = 5640 (Lt) – 0,2 x (GMP (Lt) – 9600 (Lt)

2. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 6 dalį teisę į didesnį mėnesio NPD turėjo per visą mokestinį laikotarpį, taikytiną MNPD sumą apskaičiuoja, deklaracijos 16 arba 17 laukelyje įrašytą mėnesių skaičių „12" padauginęs iš:

- 210 Eur arba 270 Eur sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2016 metais  gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

- 175 Eur arba 235 Eur sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2015 metais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

- 600 Lt arba 800 Lt sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2014 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

3. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam riboto darbingumo, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas mokestiniu laikotarpiu, taikytiną MNPD sumą apskaičiuoja taip:

3.1. remdamasis Taisyklių 9.1.1–9.1.4 papunkčiuose pateikta formule, apskaičiuoja taikytino MNPD sumą, kurią padalina iš 12 ir daugina iš tų mėnesių, kuriais jis neturėjo teisės į didesnį mėnesio NPD, skaičiaus,

3.2. mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jis turėjo teisę į didesnį mėnesio NPD, skaičių (nurodytą deklaracijos 16 ar 17 laukelyje) padaugina iš:

- 210 Eur arba 270 Eur sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

- 175 Eur ar 235 Eur sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2015 metais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

- 600 Lt arba 800 Lt sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2014 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms,

- taip apskaičiuotas sumas sudeda.

Atkreipiame dėmesį, kad papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis nenuolatiniams Lietuvos gyventojams netaikomas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. VA-82 DĖL METINĖS NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM309 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO