« Grįžti

Kokiais būdais gali būti pateikta deklaracija GPM309 ir kuriuos dokumentus reikia pateikti kartu su deklaracija?

Atnaujinimo data: 2016-10-30
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.3.3] GPM309
Registracijos numeris   KD-6994

Mokestinio laikotarpio deklaraciją GPM309 nenuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui gali pateikti tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus.

Deklaracija mokesčių administratoriui gali būti pateikta tokiais būdais:

1. pateikta elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS),

2. tiesiogiai įteikta apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui,

3. atsiųsta paštu.

Deklaracijos teikimas

Dokumentai prie deklaracijos

Dėl taikytinos MNPD sumos

Užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, gautas pajamas, nuo kurių į užsienio valstybės biudžetą buvo sumokėtas pajamų mokestis.

Jeigu pajamų nebuvo gauta - užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantį dokumentą.

Dėl GPM lengvatos iš Lietuvos vienetų gautoms palūkanoms už indėlius ir ne nuosavybės vertybinius popierius

Užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie tuo mokestiniu laikotarpiu, už kurį deklaracija teikiama, užsienio valstybėse gautų palūkanų už indėlius ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius bendrą sumą, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 metų sausio 1 dienos.

Jeigu pajamų nebuvo gauta -  užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu nurodyta bendra suma, tačiau dalis palūkanų ar visos palūkanos gautos už indėlius pagal sutartis, kurios buvo sudarytos 2013 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, ar dalis palūkanų, ar visos palūkanos buvo gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus 2013 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, su užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintu tokiu dokumentu gyventojas turi pateikti ir įrodymus, kad indėlių sutartys buvo sudarytos ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti anksčiau nei iki 2013 metų gruodžio 31 dienos.

Deklaraciją už nenuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo

Turi būti pateiktas įgaliojimas.

 

Jeigu gyventojui nustatytas ribotas darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygis

Turi būti pateiktas dokumentas, įrodantis ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius

 

Prie deklaracijos nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturi pridėti dokumentų apie jo gautas su darbo santykiais susijusias pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir nuo jų į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį bei dokumentų apie iš Lietuvos vienetų gautas palūkanas ir nuo jų į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-11-19 įsakymas Nr. VA-82 „DĖL METINĖS NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM309 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" I d. 5-8 p., IV d.