« Grįžti

Kokiu būdu 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nenuolatinis Lietuvos gyventojas palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius ir indėlių palūkanoms, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gali prisitaikyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytą pajamų mokesčio lengvatą?

Atnaujinimo data: 2016-02-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.3.3] GPM309
Registracijos numeris   KD-8468

 

GPMĮ nustatytą 3000 eurų (nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31), nuo 2016-01-01 -500 eurų  pajamų mokesčio lengvatą iš Lietuvos vienetų gautoms palūkanoms už indėlius ir ne nuosavybės vertybinius popierius nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali prisitaikyti tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, mokesčių administratoriui pateikęs Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formą. Kartu su šia deklaracijos GPM309 forma turi būti pateiktas užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas yra deklaracijos teikėjas, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie mokestiniu laikotarpiu užsienio valstybėse gautų palūkanų už indėlius ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius bendrą sumą, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 metų sausio 1 dienos. 

Jeigu per mokestinį laikotarpį nenuolatinis Lietuvos gyventojas užsienio valstybėse negavo palūkanų už indėlius ir / arba palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, kai sutartys dėl indėlių sudarytos ir / ar ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 metų sausio 1 dienos, prie deklaracijos GPM309 formos jis turi pridėti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantį dokumentą. Jeigu užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintame dokumente nurodyta nenuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėse gautų palūkanų už indėlius ir ne nuosavybės vertybinius popierius bendra suma, tačiau dalis palūkanų ar visos palūkanos gautos už indėlius pagal sutartis, kurios buvo sudarytos 2013 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, ar dalis palūkanų, ar visos palūkanos buvo gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus 2013 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, nenuolatinis Lietuvos gyventojas kartu su užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintu tokiu dokumentu turi pateikti ir įrodymus, kad indėlių sutartys buvo sudarytos ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti anksčiau nei iki 2013 metų gruodžio 31 dienos.

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"