« Grįžti

Kuriuo atveju nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti mokesčių administratoriui metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją GPM309?

Atnaujinimo data: 2018-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.3.3] GPM309
Registracijos numeris   KD-6993

Deklaraciją GPM309 gali pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu gavęs:

1. su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje (t. y. pajamų už darbą Lietuvoje) ir kurioms pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio nuostatas taikomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) ir/arba

2. iš Lietuvos vienetų palūkanų, nuo kurių išskaičiuotas pajamų mokestis ir kurioms taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20 punkte ir/arba 202 punkte  nustatyta mokesčio lengvata.

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui galimybė pateikti šią deklaraciją yra nustatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje ir 17 straipsnio 5 dalyje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-11-19 įsakymas Nr. VA-82 „DĖL METINĖS NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM309 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO " I d. 3 p.