« Grįžti

Kada ir kam nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti prašymą dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo už parduotą turtą?

Atnaujinimo data: 2014-10-17
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.4] Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka
Registracijos numeris   KD-1809

 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų iš Lietuvos vienetų, užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, nuo kurių GPMĮ 23 straipsnio nustatyta tvarka buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gali kriptis į VMI dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo, pateikiant  Prašymą FR0464.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę Prašymą VMI pateikti tiek tuo mokestiniu laikotarpiu, kai kilnojamasis daiktas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, taip pat Lietuvoje esantis nekilnojamasis daiktas buvo parduoti, tiek jam pasibaigus.

 Prašymas VMI gali būti pateikiamas tokiais būdais:

1. elektroniniu būdu per Mano VMI;

2. jeigu nėra galimybės teikti elektroniniu būdu, tuomet  raštu (tiesiogiai įteikiant VMI ar atsiunčiant klasikiniu paštu.)

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-01-24 įsakymas Nr. V-21 „DĖL PRAŠYMO PERSKAIČIUOTI PAJAMŲ MOKESTĮ PATEIKIMO TAISYKLIŲ"