« Grįžti

Kada nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą 2018 metais Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis?

Atnaujinimo data: 2018-07-18
Ši informacija skelbiama:
[1.4.14.4] Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka
Registracijos numeris   KD-8464

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus ir tik pačiam gyventojui pateikus metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 forma).

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės).

1. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nėra nustatytas ribotas darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygis (t. y. kuris neturi teisės į didesnį mėnesio NPD), taikytino MNPD sumą apskaičiuoja pagal formulę:

kai su darbo santykiais susijusios pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautos 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais:

MNPD = 4560 (Eur) – 0,5 x (GMP (Eur) – dvylika minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiojusios 2018 metų sausio 1 dieną, dydžių (Eur))

MMA 2018 m. sausio 1 d. – 400 Eur

GMP – gyventojo metinių pajamų suma, nurodyta deklaracijos 14 laukelyje;

2. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 6 dalį teisę į didesnį mėnesio NPD turėjo per visą mokestinį laikotarpį, taikytiną MNPD sumą apskaičiuoja, deklaracijos 16 arba 17 laukelyje įrašytą mėnesių skaičių „12" padauginęs iš:

- 390 eurų arba 450 eurų sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2018 metais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

3. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam riboto darbingumo, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas mokestiniu laikotarpiu, taikytiną MNPD sumą apskaičiuoja taip:

3.1. remdamasis Taisyklių 9.1.1–9.1.4 papunkčiuose pateikta formule, apskaičiuoja taikytino MNPD sumą, kurią padalina iš 12 ir daugina iš tų mėnesių, kuriais jis neturėjo teisės į didesnį mėnesio NPD, skaičiaus,

3.2. mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jis turėjo teisę į didesnį mėnesio NPD, skaičių (nurodytą deklaracijos 16 ar 17 laukelyje) padaugina iš:

- 390 arba 450 Eur sumos, kai taikytinas MNPD apskaičiuojamas 2018 metais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

- taip apskaičiuotas sumas sudeda.

Pavyzdys

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas dirbti į Lietuvos įmonę atvyko 2018 m. liepos 20 d. ir dirbo Lietuvoje iki metų pabaigos. 2018 m. rugsėjo mėnesį šiam gyventojui buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis.

Lietuvos įmonė už darbą Lietuvoje nenuolatiniam Lietuvos gyventojui apskaičiavo 4000 Eur darbo užmokesčio, nuo kurio išskaičiavo ir į Lietuvos Respublikos biudžetą pervedė 600 Eur pajamų mokesčio sumą.

Tarkime, kad gyventojo metinės pajamos (GMP), kurių sumą jis nurodė deklaracijos 14 laukelyje, lygios 6000 Eur.

Deklaracijos 16 laukelyje gyventojas turi įrašyti skaičių „3", kadangi teisę į didesnį mėnesio NPD jis turėjo tik nuo 2018 m. spalio mėnesio (mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis buvo nustatytas, neįtraukiamas į mėnesių skaičių).

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaracijos 15 laukelyje įrašytiną taikytino MNPD sumą apskaičiuoja taip:

1) pagal formulę apskaičiuoja taikytiną MNPD sumą:

4560 – 0,5 x (6000 – (400 x 12) = 3960 (Eur), (minimali mėnesinė alga 2018-01-01 – 400 Eur);

2) apskaičiuoja MNPD dalį, tenkančią 2018 m. sausio–rugsėjo mėnesiams (t. y. mėnesiams, kuriais gyventojas neturėjo teisės į 390 Eur mėnesio NPD): (3960 x 9/12) = 2970 (Eur);

3) apskaičiuoja už 2018 m. spalio–gruodžio mėnesius (t. y. už 3 mėnesius) taikytiną NPD:

390 x 3 = 1170 (Eur);

4) apskaičiuoja taikytiną MNPD sumą:

2970 + 1170 = 4140 (Eur).

Deklaracijos 15 laukelyje nenuolatinis Lietuvos gyventojas įrašo 4140 Eur MNPD sumą.

Kadangi nenuolatiniam Lietuvos gyventojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma (4000 Eur) yra mažesnė negu jam taikytina MNPD suma (4140 Eur), gyventojui grąžintina Lietuvos įmonės nuo darbo užmokesčio išskaičiuota 600 Eur pajamų mokesčio suma.

 

 

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"