Kuriuo atveju pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai pagal gyventojo prašymą FR0512 nepervedama?

Atnaujinimo data: 2018-11-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas, tikslinimas
Registracijos numeris   KD-424

Pajamų mokesčio dalis nepervedama, jeigu:

  • politinė partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto reikalavimo dėl politinės partijos narių skaičiaus;
  • paramos gavėjas (juridinis asmuo, meno kūrėjas, profesinė sąjunga, profesinių sąjungų susivienijimas) kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso. Ši sąlyga netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, nes jiems nereikia įgyti paramos gavėjo statuso;
  • konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma už atitinkamus kalendorinius metus yra mažesnė kaip 3 (trys) Eur (taikoma nuo 2015-01-01);
Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3 d.
LRS  LR finansų ministro 2012-02-07 įsakymas Nr. 1K-046 „DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS