Kaip meno kūrėjui įgyti paramos gavėjo statusą?

Atnaujinimo data: 2019-07-10
Registracijos numeris   KD-8671   Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems  Meno kūrėjo ir meno kūrėjų...

Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?

Atnaujinimo data: 2018-12-29
Registracijos numeris   KD-336 Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavęs...

Kada VMI turi pervesti prašyme FR0512 nurodytą pajamų mokesčio sumą?

Atnaujinimo data: 2018-12-20
Registracijos numeris   KD-426   Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo...