Dėl individualių įmonių savininkų pajamų, gautų įmonės likvidavimo atveju apibūdinimo

Atnaujinimo data: 2014-03-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.19] Sandorių vertės koregavimas ir netiesioginis pajamų...
Registracijos numeris   KD-635

Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių (patvirtintų Vyriausybės  2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 ) nuostatos dėl individualių įmonių savininkų pajamų, gautų įmonės likvidavimo atveju,  apibūdinimo:

1. Pajamos, gautos individualios įmonės likvidavimo atveju, laikomos individualios įmonės savininko ne individualios veiklos turto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn   pajamomis. Šios pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ nuostatas, taikomas ne individualios veiklos turto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn  pajamų apmokestinimui.

2.  Pagal GPMĮ 6 str. 2 d. 9 punkto nuostatas, ne individualios veiklos turto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą. 

3. Turto pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės perleidimo dalyviui dieną. Turtas pagal GPMĮ  nuostatas – tai kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir išvestinės finansinės priemonės (būsimas sandoris, išankstinis sandoris ar pan.), kitas nematerialus turtas. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

4. Kadangi turtas, kurį individualios įmonės savininkas gavo jos likvidavimo atveju, buvo įsigytas ne savininko, o įmonės vardu, todėl apskaičiuojant tokias apibūdintas minėto savininko ne individualios veiklos turto pardavimo pajamas, iš gauto turto tikrosios rinkos kainos negali būti atimama turto įsigijimo kaina, tačiau tokiu atveju gali būti atimami neatsiimti savininko įnašai į minėtą įmonę, jeigu šie įnašai (ar jų dalis) nebus grąžinami įmonės savininkui pinigais.    

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 15 str. 3 d.