« Grįžti

Dėl žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) pajamų apibūdinimo

Atnaujinimo data: 2014-03-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.19] Sandorių vertės koregavimas ir netiesioginis pajamų...
Registracijos numeris   KD-638

Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių (patvirtintų Vyriausybės  2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575) nuostatos dėl žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) pajamų apibūdinimo:

1. Žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) gauta iš šių žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų išmoka, jeigu tas narys (pajininkas) išstoja  iš jų ir jam grąžinamas pajaus įnašas arba jo dalis, yra laikoma pajaus  arba  jo dalies pardavimo  žemės ūkio bendrovėms,  kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) ar kredito unijoms pajamomis.

Šios pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ nuostatas, taikomas ne individualios veiklos turto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn  pajamų  apmokestinimui.

Jeigu minėtu atveju bendrovių ar kredito unijų  narys (pajininkas)  už  savo turėtą pajų ar jo dalį gauna ne pinigus, o kitokį turtą, tai turto pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės perleidimo dalyviui dieną.

Turtas pagal GPMĮ nuostatas – tai kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir išvestinės finansinės priemonės (būsimas sandoris, išankstinis sandoris ar pan.), kitas nematerialus turtas.

Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

Apskaičiuojant žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų narių (pajininkų) pajamas, iš gauto turto tikrosios rinkos kainos gali būti atimama pajaus įsigijimo kaina. Pajaus įsigijimo kaina yra lygi į vieneto kapitalą įneštų įnašų vertei įnešimo metu. Jeigu įnašai  buvo įnešti turtu, tai nustatant tokio įnašo vertę, atsižvelgiama į turto vertės padidėjimą dėl turto indeksavimo arba perkainojimo, jeigu jį atlikti įpareigojo Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Jeigu pajai buvo įsigyti antrinėje rinkoje, tai tokių pajų įsigijimo kaina lygi jų įsigijimo antrinėje rinkoje kainai, t.y. kainai, kuri buvo sumokėta pagal sudarytą  pajų  pirkimo sandorį.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 15 str. 3 d.