Koks teisės aktas reglamentuoja sandorių tarp susijusių asmenų tikrosios rinkos kainos nustatymą ?

Atnaujinimo data: 2015-03-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.19] Sandorių vertės koregavimas ir netiesioginis pajamų...
Registracijos numeris   KD-662

 

GPMĮ 15 str. 2 dalies įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių".

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymas Nr. 1K-123 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO 2 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ"