« Grįžti

Kuris teisės aktas reglamentuoja pajamų ir išmokų apibūdinimo iš naujo tvarką ?

Atnaujinimo data: 2015-04-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.19] Sandorių vertės koregavimas ir netiesioginis pajamų...
Registracijos numeris   KD-632

 

Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės)

Taisyklės pradedamos taikyti, apskaičiuojant 2004 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių gyventojų apmokestinamąsias  pajamas.

Taisyklės nustato atvejus, kuriais pajamos arba išmokos apibūdinamos iš naujo. Pajamoms arba išmokoms, apibūdintoms iš naujo pagal šias Taisykles, taikomos GPMĮ nustatytos apmokestinimo taisyklės atsižvelgiant  į  šių  iš naujo  apibūdintų  pajamų arba  išmokų  pobūdį.

Apskaičiuojant gyventojų apmokestinamąsias pajamas, pagal Taisyklių nuostatas apibūdinamos iš naujo:

-  individualių  įmonių  savininkų  pajamos, gautos įmonės likvidavimo atveju;

            - žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) pajamos, gautos jam išstojus iš šių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų.

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-12-09 nutarimas Nr. 1575 „DĖL PAJAMŲ ARBA IŠMOKŲ APIBŪDINIMO IŠ NAUJO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"