Kuris teisės aktas reglamentuoja pajamų ir išmokų apibūdinimo iš naujo tvarką ?

Atnaujinimo data: 2015-04-09
Registracijos numeris   KD-632   Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio...

Koks teisės aktas reglamentuoja sandorių tarp susijusių asmenų tikrosios rinkos kainos nustatymą ?

Atnaujinimo data: 2015-03-09
Registracijos numeris   KD-662   GPMĮ 15 str. 2 dalies įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų...

Kaip koreguojami sandoriai tarp asocijuotų asmenų?

Atnaujinimo data: 2015-03-08
Registracijos numeris   KD-648 Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos...

Kokia kaina turi būti atliekami gyventojų sandoriai arba ūkinės operacijos?

Atnaujinimo data: 2015-03-08
Registracijos numeris   KD-659 Gyventojai, GPM Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąsias pajamas, pajamomis iš...

Dėl individualių įmonių savininkų pajamų, gautų įmonės likvidavimo atveju apibūdinimo

Atnaujinimo data: 2014-03-10
Registracijos numeris   KD-635 Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių (patvirtintų Vyriausybės  2003 m. gruodžio...