Darbuotojas dirba pagal vieną darbo sutartį, sudarytą su keliais darbdaviais. Kuris darbdavys turi deklaruoti išmokėtą darbo užmokestį?