« Grįžti

Deklaracijos FR0572 tikslinimas

Atnaujinimo data: 2016-07-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-6358

Nuo 2017-01-01 deklaracijos FR0572 A ir U priedai nepildomi, todėl tikslinant duomenis už 2017 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktoje deklaracijoje FR0572 forma įrašytus duomenis tikslina, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją to mokestinio laikotarpio mėnesio, kurio duomenys tikslinami.

Deklaracija FR0572 forma turi būti tikslinama:

1. kai mokestį išskaičiuojantis asmuo gauna mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus) (toliau – informacinis pranešimas);

2. kai mokestį išskaičiuojantis asmuo pastebi pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), negali būti taisomos:

2.1. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuotas pajamų mokestis (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.),

2.2. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuotas pajamų mokestis nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD ir/arba PNPD sumos.

Tikslindami 2016 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijos FR0572 formų duomenis, mokestį išskaičiuojantys asmenys privalės užpildyti ir pateikti deklaracijos FR0572 formą su jos FR0572A bei FR0572U priedais.   

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" VI d.