« Grįžti

Kada pildomas FR0572A priedas ir kurie išmokų kodai nurodomi šiame priede?

Atnaujinimo data: 2016-07-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-752

 

Nuo 2017-01-01 mokestį išskaičiuojantiems asmenims nebelieka prievolės deklaruoti nuo 2017 metų kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų A klasės apmokestinamųjų išmokų, t. y. nebereikia pildyti deklaracijos FR0572 formos FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" ir FR0572U „Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" priedų.

Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo 2017 m. sausio 1 dienos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje (toliau – deklaracijos FR0572 forma) privalo deklaruoti tik bendromis sumomis, atskirai nurodydami su darbo santykiais susijusias išmokas, už gyventojų parduotą turtą išmokėtas išmokas ir kitas A klasės išmokas bei nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį (t.y. privalo užpildyti ir mokesčių administratoriui pateikti tik pagrindinį deklaracijos FR0572 formos lapą).

Laikotarpiu iki 2016-12-31 deklaracijos FR0572A priede nurodomi šie išmokų kodai.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" ,1 PRIEDAS