« Grįžti

Kada pildomas FR0572U priedas?

Atnaujinimo data: 2016-07-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-778

 

Nuo 2017-01-01 mokestį išskaičiuojantiems asmenims nebelieka prievolės deklaruoti nuo 2017 metų kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų A klasės apmokestinamųjų išmokų, t. y. nebereikia pildyti deklaracijos FR0572 formos FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" ir FR0572U „Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" priedų.

Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys (toliau – mokestį išskaičiuojantys asmenys) nuo 2017 m. sausio 1 dienos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje (toliau – deklaracijos FR0572 forma) privalo deklaruoti tik bendromis sumomis, atskirai nurodydami su darbo santykiais susijusias išmokas, už gyventojų parduotą turtą išmokėtas išmokas ir kitas A klasės išmokas bei nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį (t.y. privalo užpildyti ir mokesčių administratoriui pateikti tik pagrindinį deklaracijos FR0572 formos lapą).

Laikotarpiu iki 2016-12-31 deklaracijos U priedas pildomas, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmoka išmokas už jų parduotą kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, taip pat už per nuolatinę bazę vykdomos individualios veiklos parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

Deklaracijos FR0572U priede nurodomi šie išmokų kodai:

A klasės išmokų pavadinimas

Išmokų kodai

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios išmokos:

 

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

10

 

 

Nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos

14

Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos

15

Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

16

 

 

Išmokos, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus tą, iš kurio perleidimo gautos pajamos žymimos 18 ir 10 kodais)

17

 

 

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

18


Jeigu tam pačiam gyventojui kalendorinį mėnesį:

- išmokamos kelios išmokos už parduodamą ar kitaip perleidžiamą turtą, arba

- išmokos už parduodamą ar kitaip perleidžiamą turtą išmokamos dalimis, o pajamų mokestis nuo tokių išmokų turi būti sumokėtas skirtingais terminais (ataskaitinio mėnesio 15 arba paskutinę dieną), tai pildoma tiek eilučių, kiek yra daiktų ir skirtingų mokesčio terminų.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"