« Grįžti

Kas ir kada privalo pateikti deklaraciją FR0572?

Atnaujinimo data: 2017-02-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-801

 

Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys  nuo 2017 m. sausio 1 dienos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje  privalės deklaruoti tik bendromis sumomis, atskirai nurodydami su darbo santykiais susijusias išmokas, už gyventojų parduotą turtą išmokėtas išmokas ir kitas A klasės išmokas bei nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį (t.y. privalės užpildyti ir mokesčių administratoriui pateikti tik pagrindinį deklaracijos FR0572 formos lapą).

Mokestį išskaičiuojantiems asmenims nebeliks prievolės deklaruoti nuo 2017 metų kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų A klasės apmokestinamųjų išmokų, t. y. nebereikės pildyti deklaracijos FR0572 formos FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" ir FR0572U „Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" priedų.

Duomenis apie kiekvienam nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui nuo 2017 metų išmokėtas A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas mokestį išskaičiuojantys asmenys privalės nurodyti 2017 metų Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A bei FR0573U prieduose, kurie mokesčių administratoriui turės būti pateikti iki 2018 m. vasario 15 dienos.

Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, išskyrus religines bendruomenes, bendrijas ir centrus,  nuo 2017 m. sausio 1 d. deklaracijos FR0572 formas mokesčių administratoriui privalės teikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų (šiuo atveju deklaracijos FR0572 formos laukeliuose, skirtuose išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, turės būti įrašyti nuliai).

Tikslindami 2016 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijos FR0572 formų duomenis, mokestį išskaičiuojantys asmenys privalės užpildyti ir pateikti deklaracijos FR0572 formą su jos FR0572A bei FR0572U priedais.       

Laikotarpiu iki 2016 metų gruodžio 31 dienos mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją FR0572 (ir jos FR0572A, FR0572U priedus) privalo teikti per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį apmokestinamąsias išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, išmokėję asmenys :

- nuolatiniai Lietuvos gyventojai;

- Lietuvos vienetai;

- užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje;

- nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

Į mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją FR0572 turi būti įrašomi:

- duomenys apie gyventojams išmokėtas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį;

- duomenys apie gyventojams išmokėtas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį;

- duomenys apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės išmokas už jų parduotą turtą ir nuo šių išmokų išskaičiuotą pajamų mokestį.

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma (ir jos FR0572A, FR0572U priedai) už mokestinį laikotarpį pateikiama iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 15 dienos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", I d. 3 p., V d. 63 p.