Kokiais būdais galima pateikti deklaracijos FR0572 formą?

Atnaujinimo data: 2016-10-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-805

Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, deklaraciją FR0572 turi pateikti elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, deklaraciją FR0572 gali pateikti elektroniniu būdu arba atsiųsti paštu ar tiesiogiai įteikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", V d. 66 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-133 " DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO "